Puppygroep

In de eerste paar maanden van het leven van een hond wordt iedere ervaring (positief én negatief) opgeslagen in zijn geheugen. Daarom is het belangrijk dat een puppy op een positieve manier kennis maakt met zijn omgeving en met alles wat er om hem heen gebeurt.

Tijdens de puppygroep is er volop aandacht voor de basisvaardigheden. En komt de socialisatie (gewenning) in elke les uitgebreid aan de orde. 
Je puppy zal kennismaken met allerlei prikkels. En jij leert hoe je het beste op het gedrag van je pup kunt reageren. 

In de lessen komen de volgende oefeningen aan bod:

In de lessen is aandacht voor de opvoeding en hoe het thuis gaat. Ook is er voldoende tijd om vragen te stellen.

Afhankelijk van de inhoud van de les en de samenstelling van de groep mogen de honden aan het einde van de les met elkaar spelen. Dit gebeurt altijd in kleine groepen. Bij het spelen wordt er goed opgelet op hoe je hond speelt en wanneer jij als eigenaar moet bijsturen. Een bange pup wordt gestimileerd meer ruimte te nemen en een druktemaker wordt afgeremd. 

Wij adviseren dat één persoon uit het gezin de lessen volgt, dit is duidelijk voor je pup en voor ons als instructeur(s). Het spreekt voor zich dat iedereen uit het gezin van harte welkom is. Hoe meer mensen uit een gezin bij de opvoeding van de pup betrokken zijn hoe beter. 
Voor de bezoekers staat de koffie en thee klaar en hij is ...gratis. 

De startles is altijd op de dinsdagavond om 20.30 uur. Het is geen theorieles maar een praktijkles, zodat je makkelijker in de groep kunt instromen. Dus je puppy mag ook dan gezellig mee.

Om geen onnodige stress of onrust te veroorzaken worden er bij hondenschool FO geen examens afgenomen.Overige info

Datum:           Elke dinsdag en donderdag van 19.00 - 20.00 uur.
                     Wekelijkse instroom is mogelijk, mits het maximum van 8 cursisten is bereikt. 
Duur:             6 groepslessen en 1 startles. 

Investering:     € 100,-